De 3 pijlers van het nabestaandenpensioen 

Nabestaandenpensioen - een korte uitleg


Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit 3 pijlers. Uw pensioeninkomen kan zijn opgebouwd uit de Anw, het partnerpensioen wat uw partner heeft verzekerd via zijn/haar werkgevers en het inkomen waar u zélf voor heeft gezorgd. Hieronder vindt u meer informatie en een heldere uitleg.

De nabestaandenuitkering ANW is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De Sociale Verzekeringsbank voert de ANW namens de overheid uit. Als uw partner is overleden heeft u mogelijk recht op ANW.

Met de wizard kunt u nagaan of u in aanmerking komt. Ook wezen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering.

De nabestaandenuitkering

Als nabestaande komt u in aanmerking voor een uitkering als u jonger bent dan 65 jaar en uw partner op de datum van overlijden verzekerd was voor de ANW. Daarnaast moet u ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent geboren voor 1950, of
  • u hebt een kind onder de 18 jaar, of
  • u bent voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.

De ANW maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden. Ook als u gescheiden bent van de overledene kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering. De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van uw inkomen.

De wezenuitkering

Een weeskind komt in aanmerking voor een uitkering als beide ouders zijn overleden en de laatst overleden ouder op de datum van overlijden verzekerd was voor de Anw. De wees moet jonger zijn dan 16 jaar. In sommige gevallen is er recht op een uitkering tot 21 jaar.


ANW-uitkering geen vetpot

U kunt dus nu al nagaan of uw partner voor zo'n ANW-uitkering in aanmerking komt. Is dat niet zo? Heeft uw partner een eigen inkomen? Tref tijdig maatregelen tegen de financiële gevolgen van uw overlijden. Zo kunt u overwegen om bijvoorbeeld een ANW-hiaatverzekering af te sluiten.

Méér informatie: ga naar de website van de SVB

Als u meedoet aan een pensioenregeling betaalt uw werkgever een premie aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder is een pensioenfonds of een verzekeraar. Vaak betaalt u zelf ook mee aan de opbouw van het nabestaandenpensioen. Zo regelen u en uw werkgever het nabestaandenpensioen.

Dit pensioen ontvangt uw partner vanaf het moment van uw overlijden bovenop het bedrag dat uw partner aan ANW ontvangt.

Méér informatie voor u als werknemer Méér informatie voor u als werkgever

U kunt uw nabestaandenvoorziening verbeteren door zelf maatregelen te nemen. Als u goed voor uw nabestaanden wilt zorgen, of als u geen nabestaandenpensioen via uw werkgever heeft geregeld of als uw partner niet in aanmerking komt voor een (volle) ANW-uitkering, kunt u op verschillende manieren voor een aanvulling zorgen.

Risicoverzekeringen

Naast interen op het vermogen (als dat al aanwezig is) kan een risicoverzekering een uitkomst bieden. Er zijn vele vormen zoals een nabestaandenlijfrente, een ANW-gatverzekering of een kapitaalverzekering.

Nabestaandenlijfrente

Deze lijfrente is bedoeld voor de verzorging van nabestaanden. De ingangsdatum kan opgeschoven worden naar het tijdstip waarop het jongste kind 18 wordt (en het recht op een Anw-uitkering dus vervalt). Als de lijfrente wordt uitgekeerd aan uw kinderen, moet de uitkering eindigen bij hun overlijden of anders uiterlijk op hun 30e verjaardag.

Méér informatie voor u als werknemer Méér informatie voor u als ondernemer/ZZP'er/DGA