Pensioendesk Groene HartKlik om onze app te openenOpenen

 

Professionele ondersteuning voor bedrijven, ondernemers, advieskantoren en relaties op het gebied van fiscale-, juridische en actuariële pensioenzaken.

Ons pensioengebouw bestaat op hoofdlijnen uit drie pijlers

Op onze website vindt u alle informatie rondom pensioen. Hieronder een verkort overzicht. En wilt u meer informatie: 

 

Maak afspraak

Eerste pijler: Een door de overheid uitgekeerd basispensioen genaamd AOW. U krijgt AOW vanaf de AOW leeftijd. Of u recht hebt op een (volledig) AOW pensioen hangt af van of (en hoelang) u in Nederland hebt gewoond of gewerkt.

De ANW valt eveneens onder de 1e pijler.

Ga hier verder

Tweede pijler: Dit is het aanvullend pensioen dat via de werkgever geregeld wordt. Dit gebeurt in de regel via een pensioenfonds of verzekeraar. 

Het nabestaandenpensioen valt ook onder de 2e pijler.

Ga hier verder

Derde pijler: Dit is een individueel en vrijwillig gefinancierd deel van uw pensioen, ook wel lijfrente of banksparen genoemd. Dit is met name relevant als uw werkgever geen (of een niet-volledige) pensioenregeling heeft of als u ondernemer of zelfstandige bent. 

Dit geldt ook voor voorzieningen voor uw nabestaanden.

Ga hier verder

Waar kunt u ons vinden?

Heeft u vragen over een van onze diensten of een reactie of opmerking voor ons?

Dan kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen of even langs komen op ons kantoor. 

Pensioendesk Groene Hart 
Smidsvuur 8
2421 MP Nieuwkoop

E: info@pensioendeskgroenehart.nl

T: 06 43 12 09 49 

 24/7