Uw nabestaandenpensioen goed regelen?  Wij helpen u vérder!

Hoe u uw nabestaanden goed verzorgd achter kunt laten


1. Nabestaandenlijfrente

2. Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Wat kunt u als ondernemer zélf regelen voor uw nabestaandenpensioen?


Heeft u bepaalde verzekeringen afgesloten die uitkeren na overlijden, zoals een overlijdensrisicoverzekering? Wat heeft uw partner aan eigen inkomsten, zoals salaris, AOW, toeslagen, en hoe verandert dit als u zou komen te overlijden?

En hoe zit het eventueel met de FOR of de ODV of de verkoop van uw onderneming.

Bij het echt goéd regelen van een nabestaandenvoorziening komt zoveel kijken dat het verstandig is om een specialist in de arm te nemen. Pensioendesk Groene Hart heeft alle kennis in huis om u vérder te helpen! Neem gerust contact met ons op.

Met een nabestaandenlijfrente zorgt u op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen in de vorm van een periodieke uitkering voor uw partner. U kunt hiervoor een lijfrenteverzekering afsluiten of sparen met een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Een nabestaandenlijfrente is feitelijk een overlijdensrisicoverzekering, gesloten op het leven van de ondernemer, waarbij de premie en/of koopsom in mindering wordt gebracht op het belastbaar inkomen.

Een nabestaandenlijfrente is gericht op de achterblijvende partner. Het inkomen dat uw partner -indien van toepassing- krijgt uit de Anw en eventueel nabestaandenpensioen, wordt dan aangevuld met de uitkering.

Bij een nabestaandenlijfrente dient u rekening te houden met o.a.:

 • is de nabestaandenlijfrente een verzekering of een bancair product
 • minimale uitkeringsduur
 • soort nabestaandenlijfrente: overlevingsrente of erfrente
 • looptijd
 • wat gebeurt er bij faillissement van de aanbieder
 • is het depositogarantiestelsel van toepassing
 • wat gebeurt er bij overlijden van de nabestaande
 • is de nabestaandenlijfrente een Oud Regime lijfrente

Ingewikkelde materie

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is de lijfrentematerie bijzonder ingewikkeld geworden. Laat u dus bijstaan door de specialisten van Pensioendesk Groene Hart!

Eén van de vele redenen om over het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering na te denken is het inkomen voor uw nabestaanden.

En natuurlijk moet dan ook worden gekeken naar de situatie waarin uw nabestaanden komen te verkeren:

 • hoe hoog is het eigen inkomen van de achterblijvende partner?
 • staat er spaargeld op de bank?
 • wat is de hoogte van de hypotheekschuld?
 • zijn er overige schulden (naast hypotheek)?
 • is er sprake van eventuele toeslagen?
 • zijn er inwonende of studerende kinderen?
 • wat zijn de maandelijkse lasten en is daar op te besparen?

Om uzelf ervan te overtuigen dat het inkomen van uw nabestaanden goed geregeld is moet u dat alles eerst op een rij (laten) zetten. Daarnaast bedenkt u wat er nodig is voor uw nabestaanden om hun leven zonder financiële zorgen voort te zetten als uw inkomen wegvalt.

Vindt u dat lastig, maak dan aan afspraak met Pensioendesk Groene Hart.

De oudedagsverplichting is een vorm van pensioenopbouw voor zzp’ers die directeur-grootaandeelhouders zijn in hun bv. Omdat u sinds 2017 als dga geen pensioen in eigen beheer meer mag opbouwen, hebben veel ondernemers hun pensioen in eigen beheer naar een ODV omgezet.

Als de ODV-gerechtigde overlijdt voordat de ODV-termijnen zijn ingegaan, gaat het recht op de ODV-termijnen over op de nabestaanden/erfgenamen van de ODV-gerechtigde. De uitkeringen van de ODV-termijnen moeten in dat geval ingaan binnen twaalf maanden na het overlijden.

Als de ODV-gerechtigde overlijdt terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat het recht op de resterende ODV-termijnen over op de nabestaanden/erfgenamen van de ODV-gerechtigde.

Hoeveel nabestaandenpensioen u eventueel via uw oude werkgever(s) al heeft opgebouwd kunt u heel makkelijk terugvinden op de site van Mijnpensioenoverzicht.

Ga naar Mijnpensioenoverzicht

Onderstaand een handige uitleganimatie van de website MijnPensioenOverzicht.

Er zijn een aantal initiatieven genomen voor collectieve nabestaandenregelingen speciaal gericht op ondernemers|zzp'ers. Het gaat daarbij om regelingen waarbij u zich als ondernemer vrijwillig kunt aansluiten.

Als bij uw overlijden een lijfrentekapitaal beschikbaar komt kunt u hier uitrekenen hoe hóóg is de maandelijkse bruto lijfrente-uitkering is die uw nabestaande kan kopen.

Als u weet hoe hoog de maandelijkse nabestaandenlijfrente-uitkering is en u weet de duur van de uitkering, kunt u met deze rekenmodule berekenen welk lijfrentekapitaal daarvoor benodigd is.

Als u komt te overlijden is het belangrijk om te weten wat -op dat moment- de levensverwachting van uw partner is. Want dan kunt u bepalen hoeveel jaar uw partner eventueel  een extra aanvulling op het inkomen nodig heeft.

Als u de dúúr van dat extra inkomen heeft kunt u vervolgens uitrekenen hoe groot het kapitaal moet zijn om die extra uitkering te kunnen financieren.

U kunt een nabestaandenlijfrente afsluiten in de vorm van een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of beleggingsrecht moet voldoen aan de volgende voorwaarden om als lijfrente beschouwd te worden:

 • de lijfrente is afgesloten bij een toegelaten financiële instelling
  Denk hierbij aan een verzekeraar, bank, beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve belegging in effecten.
 • de lijfrente geeft recht op een periodieke uitkering die uitkeert als u op een vooraf bepaalde datum in leven bent
  Een periodieke uitkering betekent hier dat sprake moet zijn van vaste en gelijkmatige uitkeringen. Dat is bijvoorbeeld zo als u maandelijks een uitkering krijgt van € 300.00
 • de uitkering van de lijfrente moet voldoen aan bepaalde voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn afhankelijk van wie de lijfrente uitkeert en van het soort lijfrente
 • u laat de lijfrente-uitkeringen op tijd ingaan of zet de lijfrente op tijd om in een andere lijfrente

Voldoet uw lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of -beleggingsrecht niet aan deze voorwaarden?

Dan is dit geen lijfrente waarvan u de premies of stortingen mag aftrekken.