Pensioendesk Groene Hart biedt specialistische ondersteuning

aan accountants, assurantiekantoren, advocaten, fiscalisten, belastingadviseurs en administratiekantoren op het gebied van collectieve en individuele pensioenregelingen voor de werkgever, DGA en zelfstandig ondernemer.  


Accountants

De accountant wordt naast het opstellen en/of controleren van de jaarrekening vaak als primair financieel vertrouwenspersoon geraadpleegd over het uitvoeren van pensioenregelingen voor zowel de werkgever, zelfstandig ondernemer als de DGA.

De veranderende wet- en regelgeving, toenemende zorgplicht, het verwachtingspatroon van de cliënt alsmede de eigen kwaliteitsambitie maken een volwaardige aanpak en samenwerking binnen een dynamisch speelveld van verslaglegging, financiële beslissingen en veranderingen noodzakelijk.
Pensioendesk Groene Hart ondersteunt accountants met de adequate uitvoering van pensioenregelingen van cliënten.


Assurantiekantoren

Voor assurantiekantoren die overwegen of inmiddels besloten hebben om het traject voor het  behouden van de Wft Pensioenvergunning te staken biedt Pensioendesk Groene Hart een oplossing aan. Door het pensioenadvies, het beheer van de pensioencontracten en de communicatie met uw pensioenrelaties over te dragen aan Pensioendesk Groene Hart behoudt u de klantenbinding voor wat betreft het pakket aan schade-, zorg- en inkomensverzekeringen. Tevens voldoet u hierdoor aan alle wettelijke eisen.

Pensioendesk Groene Hart adviseert en bemiddelt niet in schade-, inkomens- en zorgverzekeringen. U blijft het aanspreekpunt voor uw relaties op het gebied van deze verzekeringen en u houdt de concurrentie buiten uw deur. En dat geldt natuurlijk ook voor nieuwe klanten!


Advocaten

Jurisprudentie laat zien dat werknemers in toenemende mate geconfronteerd worden dat er iets mis is met hun pensioenregeling. De complexiteit met betrekking tot pensioenregelingen is toegenomen. Diverse wetgeving is van toepassing en is regelmatig aan wijzigingen onderhevig. Daarnaast zijn er vaak veel partijen betrokken bij de pensioenregeling. Naast de werkgever en werknemer spelen verzekeraar, adviseur, ondernemingsraad en bedrijfstakpensioenfonds vaak een rol.

Vrijwel elke echtscheiding heeft te maken met het verevenen van pensioen, conversie van pensioen, verdelen van lijfrentes of gouden handrukken. 

Pensioendesk Groene Hart ondersteunt advocaten met de juridische en actuariële aspecten van pensioen en echtscheiding, pensioen en ontslag en pensioen bij bedrijfsovernames en fusies.


Fiscalisten en belastingadviseurs

Binnen de fiscale adviespraktijk is ondernemingsstructurering binnen vennootschappen een veel voorkomend adviesonderwerp. De uit te voeren pensioenregeling maakt vanuit het perspectief vermogens- en rendementsoptimalisatie en inschatting van de risico's een integraal onderdeel uit van het totale adviesproces.

Pensioendesk Groene Hart ondersteunt fiscalisten en belastingadviseurs met de adequate uitvoering van pensioenregelingen van cliënten.


Administratiekantoren

De wet- en regelgeving rondom pensioen- en lijfrentevoorzieningen is sterk aan wijzigingen onderhevig. De toenemende zorgplicht van het administratiekantoor, het verwachtingspatroon van de cliënten alsmede de eigen kwaliteitsambitie maken een volwaardige aanpak en samenwerking binnen een dynamisch speelveld van verslaglegging, financiële beslissingen en veranderingen noodzakelijk.

Pensioendesk Groene Hart ondersteunt administratiekantoren met de adequate uitvoering van pensioenregelingen van cliënten.


Meer weten?

Neem contact met ons op!