Pensioendesk Groene HartKlik om onze app te openenOpenen

 

 

De volgende soorten nabestaandenlijfrente zijn mogelijk:

 • u krijgt lijfrente-uitkeringen direct na het overlijden van uw partner of ex-partner
 • uw nabestaanden ontvangen uitkeringen die direct ingaan na uw overlijden
  Deze uitkeringen eindigen pas als zij overlijden. Uitkeringen aan uw kinderen die jonger zijn dan 30 jaar mogen ook eerder eindigen, maar uiterlijk in het jaar waarin het kind 30 jaar wordt.
Ingewikkelde materie
Zoals u heeft kunnen lezen is de lijfrentematerie bijzonder ingewikkeld geworden. Laat u dus bijstaan door de specialisten van Pensioendesk Groene Hart!

Vraag & Antwoord

Als u komt te overlijden is het belangrijk om te weten wat -op dat moment- de levensverwachting van uw partner is. Want dan kunt u bepalen hoeveel jaar uw partner eventueel  een extra aanvulling op het inkomen nodig heeft.

Als u de dúúr van dat extra inkomen heeft kunt u vervolgens uitrekenen hoe groot het kapitaal moet zijn om die extra uitkering te kunnen financieren.

Met deze rekenmodule kunt u het doelkapitaal uitrekenen wat uw nabestaande nodig heeft om een extra aanvullende uitkering te kunnen aankopen.

(deze rekenmodule houdt geen rekening met de inflatie. U zou het in te geven rendementspercentage kunnen verhogen met de te verwachten inflatie)

 

Als bij uw overlijden een lijfrentekapitaal beschikbaar komt kunt u hier uitrekenen hoe hóóg is de maandelijkse bruto lijfrente-uitkering is die uw nabestaande kan kopen. 

 

Betaalt u premies voor een nabestaandenlijfrente? En voldoet deze lijfrente aan de voorwaarden? Dan mag u de premies aftrekken binnen uw jaar- en/of reserveringsruimte. Hieronder kunt u uw jaarruimte berekenen.

U kunt een nabestaandenlijfrente afsluiten in de vorm van een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of beleggingsrecht moet voldoen aan de volgende voorwaarden om als lijfrente beschouwd te worden:

 • de lijfrente is afgesloten bij een toegelaten financiële instelling
  Denk hierbij aan een verzekeraar, bank, beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve belegging in effecten.
 • de lijfrente geeft recht op een periodieke uitkering die uitkeert als u voor een vooraf bepaalde datum komt te overlijden
  Een periodieke uitkering betekent hier dat sprake moet zijn van vaste en gelijkmatige uitkeringen. Dat is bijvoorbeeld zo als u maandelijks een uitkering krijgt van € 300.00
 • de uitkering van de lijfrente moet voldoen aan bepaalde voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn afhankelijk van wie de lijfrente uitkeert en van het soort lijfrente

Voldoet uw lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of -beleggingsrecht niet aan deze voorwaarden?

Dan is dit geen lijfrente waarvan u de premies of stortingen mag aftrekken.

Opbouwfase:

Betaalt u premies voor uw nabestaandenlijfrenteverzekering? Of doet u stortingen op uw lijfrenterekening of beleggingsrecht? Dan mag u de premies en stortingen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als u voldoet aan de voorwaarden én u jaar- en/of reserveringsruimte hebt.

Uitkeringsfase:

Op het moment dat het lijfrentekapitaal beschikbaar komt voor de aankoop van een lijfrente-uitkering zijn deze uitkeringen belast (inkomstenbelasting)