Pensioendesk Groene HartKlik om onze app te openenOpenen

Pensioendesk Groene Hart richt zich uitsluitend op pensioenvoorzieningen voor de werkgever, werknemer en ondernemers. Daarbij houden wij onder meer rekening met de feitelijke situatie, de wensen en behoeften, de financiële mogelijkheden en – uiteraard – het wettelijke kader.

Ons adviestraject is in vijf stappen te verdelen:

1. Inventarisatie
2. Analyse
3. Advies
4. Inkoopbegeleiding
5. Implementatie

Beheerwerkzaamheden door Pensioendesk Groene Hart vinden plaats op basis van een Service Level Agreement.

Pensioendesk Groene Hart verricht haar werkzaamheden uitsluitend op declaratiebasis. In de meeste gevallen is dat de door ons bestede tijd maal een uurtarief.