Pensioendesk Groene Hart

Pensioendesk Groene Hart is gespecialiseerd in pensioenadvisering en het geven van ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van pensioenregelingen voor werkgevers, directeuren-grootaandeelhouders en zelfstandig ondernemers. Tevens werkt Pensioendesk Groene Hart samen met diverse dienstverleners zoals accountants, assurantiekantoren, advocaten en administratiekantoren.

We maken de vaak complexe pensioenmaterie begrijpelijk. Dat geeft een ondernemer duidelijkheid, inzicht en rust, waardoor hij of zij precies weet welke keuzes gemaakt moeten worden en zich daardoor kan focussen op de onderneming. Wij zijn pas tevreden als dit doel is bereikt!

Wij zijn niet gebonden aan een verzekeraar of andere financiële instelling.

Abonnement

Naast maatwerk bieden we verschillende abonnementen aan. Met een abonnement van Pensioendesk Groene Hart kiest u voor gemak, zekerheid en kostenbesparing. Het voorziet in een groot aantal diensten. Administratieve werkzaamheden worden uit uw handen genomen. U krijgt altijd antwoord op uw vragen en wij leveren advies op maat. Hiermee zorgt u ervoor dat uw pensioenregeling up-to-date blijft. Tevens kan onze dienstverlening bijdragen tot het nader invullen van uw zorgplicht richting uw medewerkers op het gebied van pensioen.

 

John Verberk MPLA

Pensioenadviseur John Verberk van Pensioendesk Groene Hart  is sinds 1996 actief in de pensioen- en verzekeringsbranche en heeft een ruime ervaring als zelfstandig onafhankelijk adviseur, account manager bij een verzekeringsmaatschappij en als pensioenconsultant van een internationaal pensioenadviesbureau. John Verberk heeft in 2009 zijn studie Master in Pensions and Life Assurance met succes afgerond. John spreekt de taal van de ondernemer en is betrokken bij zijn relaties.

Pensioendesk Nederland

Pensioendesk Groene Hart is aangesloten bij Pensioendesk Nederland BV. De samenwerking biedt ons expertise en ondersteuning aan wat leidt tot een verbreding en verdieping van onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij de continuïteit van onze dienstverlening bij onvoorziene omstandigheden waarborgen.

De gedragscode van Pensioendesk Nederland en de aangesloten kantoren is er op gericht een cultuur te creëren en te waarborgen waarbij integriteit, deskundigheid, kwaliteitsgericht denken en adviseren alsmede het bieden van een transparante dienstverlening centraal staat.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Onze dienstverlening

Pensioendesk Groene Hart hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van haar financiële dienstverlening.

We verstrekken u vooraf een voorstel met een beschrijving van de doelstelling en de werkzaamheden van het project, een opgave van de tijdsplanning en de vergoeding die wij in rekening zullen brengen. Na uw schriftelijk akkoord starten wij met de werkzaamheden. Zodra meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft voordat wij verder gaan met de werkzaamheden. 

Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast. 

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in Pensioendesk Groene Hart. 


AFM

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
 
De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12041783. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl.  


Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 

Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 

Kifid 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
info@kifid.nl  
www.kifid.nl  

Ons aansluitnummer bij de Kifid is: 300.015391.

Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid.

U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. 


Vragen, opmerkingen en complimenten

Heeft u een vraag, een klacht, compliment of opmerking over onze dienstverlening. Neemt u dan vooral contact met ons op.