Pensioendesk Groene HartKlik om onze app te openenOpenen

 

 

 

Wat kan Pensioendesk Groene Hart voor uw organisatie betekenen?

 

Een werkgever kan een nieuwe pensioenregeling voor zijn medewerkers willen afsluiten. Of hij kan een bestaande pensioenregeling willen aanpassen.

Voor een goed advies is er veel informatie nodig over de onderneming, de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, bestaande kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen.

Relevante informatie over de onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming in de toekomst.

Op basis van deze informatie kun je van Pensioendesk Groene Hart een gedegen advies verwachten, inclusief een opzet voor een juiste pensioencommunicatie met jouw werknemers.

Het opzetten of aanpassen van een pensioenregeling

Pensioen is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde die een voorname rol speelt in de keuze van een werknemer voor een bepaald bedrijf.

Doordat de overheid een stap terug doet en de verzorgingsstaat steeds meer onder druk komt te staan, neemt het belang van een goede collectieve pensioenregeling aanzienlijk toe. 

Aan de ene kant is een goed pensioen voor werknemers belangrijk, aan de andere kant moet de werkgever oog hebben voor de bedrijfskosten. 

Heeft u behoefte aan pensioenadvies over een collectieve pensioenregeling? Wij begeleiden u stap voor stap in het traject en helpen u om de juiste keuzes te maken.

 

Keuze pensioenuitvoerder

Pensioendesk Groene Hart beoordeelt de (mogelijke) pensioenuitvoerders op o.a. kosten, kwaliteit, service, communicatie en nog veel meer aspecten.

Pensioencommunicatie wordt steeds belangrijker. Als je mensen wilt betrekken bij hun pensioen, moet je ze persoonlijk aanspreken. De meeste pensioenuitvoerders zijn gewend om eenmaal per jaar een uniform pensioenoverzicht naar deelnemers te sturen. De vraag of de deelnemers hier op zitten te wachten wordt niet gesteld.

De een wil immers ieder halfjaar weten wat de stand van zaken is, de ander niet meer dan één keer per jaar. Op deze manier spreekt de pensioenuitvoerder de deelnemers niet persoonlijk aan, iets wat wel op prijs wordt gesteld.

 

Voorlichten van werknemers

Werknemers van verschillende leeftijden hebben verschillende vragen. De pensioencommunicatie moet de deelnemer laten zien welke keuzemogelijkheden hij heeft. Deze informatie, ook wel Pensioen 1-2-3 genoemd, bestaat uit drie lagen:

  • laag 1: de pensioenregeling ‘in 5 minuten’. In deze eerste laag worden alle belangrijke onderdelen genoemd

  • laag 2: de pensioenregeling ‘in 30 minuten’. Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1

  • laag 3: de pensioenregeling ‘in detail’. Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten. Alle informatie uit laag 1 en 2 komt ook terug in laag 3.

Maak uw keuze!

Bellen?

Ik heb vragen of wil meer informatie over het thema Ouderdomspensioen.

Bel direct met ons kantoor!

Afspraak?

Ik heb vragen over dit thema en maak graag een afspraak met uw kantoor.

Maak hier een afspraak!