Pensioendesk Groene HartKlik om onze app te openenOpenen

 

 

 

Als ondernemer|ZZP'er moet u uw ouderdoms- en nabestaandenpensioen zélf regelen

Pensioendesk Groene Hart is gespecialiseerd in pensioenvraagstukken voor ondernemers en ZZP'ers. 

Modaal pensioen? Dat kost een kwart miljoen

Dat is best schrikken voor veel mensen. Maar op dit moment, als u uw AOW wilt aanvullen tot een modaal inkomen, heeft u zo’n € 250.000,00 aan opgebouwd pensioenvermogen nodig. En als u nu een jaar of dertig bent, rekening houdend met een inflatie van 2%, ongeveer het dubbele. Dus wilt u iets aan uw pensioengat doen? Liever vandaag dan morgen. Uitstellen kan u een smak geld ‘kosten’.

 

Inventariseren & rekenen

Wij denken graag met u mee: hoeveel verwacht u later nodig te hebben? Met welk bedrag wilt u later met pensioen? Handige vragen om uzelf te stellen. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat uw financiële situatie veranderd kan zijn als u met pensioen gaat. Misschien heeft u een afgelost huis, verwacht u dat uw zorgkosten stijgen of wilt u parttime blijven doorwerken als pensionado. Best persoonlijk dus, zo’n pensioenberekening.

Als u weet wat u nodig denkt te hebben, kunnen wij dat naast uw huidige pensioen leggen. Via de website mijnpensioenoverzicht.nl kunnen we gemakkelijk achterhalen wat u aan AOW en pensioen via een werkgever (tweede pijler) heeft opgebouwd. 

Komen we tot de conclusie dat er een groot verschil (gat) zit tussen wat u denkt nodig te hebben en wat u opbouwt of opgebouwd heeft? Dan heeft u een pensioentekort. 

Wanneer heeft u een pensioentekort, hoe ontstaat het en hoe repareert u het

Als u een volledig pensioen heeft opgebouwd, dan is het bedrag wat u na pensionering ontvangt gelijk aan 70% van uw laatstverdiende loon. Krijgt u een lager bedrag dan 70% van uw laatstverdiende loon, dan is er sprake van een pensioentekort.

Is een pensioentekort erg? Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Voor veel gepensioneerden geldt dat de vaste lasten fors lager zijn dan de jaren waarin zij nog werkzaam waren. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de kinderen het huis uit zijn of de hypotheek voor een flink deel of helemaal afgelost is.

Het kan echter ook zo zijn dat de vaste lasten niet dalen. Bijvoorbeeld als een gepensioneerde in een huurwoning woont en de huur blijft stijgen. Als deze gepensioneerden geconfronteerd worden met een inkomensterugval door een pensioentekort, kunnen zij in financiële problemen komen of moeten bezuinigen op andere kosten.

Denk aan uw jaarruimte

Wat u wilt inleggen en wat u mag inleggen, kan trouwens verschillen. Omdat u met lijfrente belastingvoordeel krijgt, zit er een maximum aan hoeveel u fiscaal vriendelijk opzij mag zetten. Dit wordt bepaald door uw jaar- en reserveringsruimte.

Uw jaar- en reserveringsruimte (en belastingvoordeel) kunt u zelf berekenen met onze rekenmodule 'Jaarruimte'. (zie verder hieronder)

Pensioentekort aanvullen

Wilt u iets doen om uw pensioengat te dichten? Slim. U kunt natuurlijk een oude boot kopen, opknappen en met winst doorverkopen. Of investeren in unieke postzegels, met de hoop dat deze meer waard worden. Maar de meest voor de hand liggende (én belastingtechnisch interessante) manier is om individueel aanvullend pensioen op te bouwen via een lijfrenterekening.

Een aantal rekenmodulen zijn erg handig (zie verder hieronder). Deze modulen laat u zien hoeveel pensioen u naar schatting opbouwt bij een bepaalde inleg. De modulen geven ook een indicatie van de koopkracht, als u uitgaat van een gemiddelde inflatie van stel 2% per jaar. Dat laatste is handig, omdat uw geld door de tijd heen minder waard kan worden door inflatie. Iets om rekening mee te houden.

Maak uw keuze!

Bellen?

Ik heb vragen of wil meer informatie over het het zélf regelen van mijn pensioen..

Bel direct met ons kantoor!

Afspraak?

Ik heb vragen over dit thema en maak graag een afspraak met uw kantoor.

Maak hier een afspraak!