Pensioendesk Groene HartKlik om onze app te openenOpenen

 

 

 

Pensioenadvies OR (ondernemingsraad)

 

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol  als een bedrijf de pensioenregeling wil aanpassen. Dan is namelijk instemming van de OR vereist. Enerzijds bewaakt de ondernemingsraad de belangen van werknemers en anderzijds mogen zij het  bedrijfsbelang niet uit het oog verliezen. Dit resulteert vaak in een moeilijke keuze waarbij onafhankelijk en duidelijk pensioenadvies voor de OR geen overbodige luxe is.

Pensioenscan voor de ondernemingsraad

Door alle wetswijzigingen en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren kan het voorkomen dat de pensioenregeling niet meer voldoet aan de rechten van de werknemers. Het is in zo'n geval van belang om te kijken of de ondernemingsraad en werkgever er samen uit kunnen komen. Om de belangen van de werknemers en werkgever in kaart te brengen kan er in eerste instantie een pensioenscan uitgevoerd worden. Op deze wijze wordt duidelijk waar de risico's voor beide partijen liggen.

Onze uitgangspunten voor het pensioendvies aan de ondernemingsraad
 • Belangen van werkgever en werknemer goed tegen elkaar afwegen
 • Heldere uitleg over de inhoud van de pensioenregeling en de gevolgen voor de werknemers
 • Kritisch, we zeggen het duidelijk als het niet goed is
 • We onderhandelen met de werkgever om tot een pensioenregeling te komen waarmee alle partijen tevreden zijn
Proces instemming OR bij wijzigen pensioenregeling

Als de werkgever een wijziging doorvoert zonder instemming van de OR, dan is deze wijziging ongeldig. Wel moet de OR dan binnen één maand schriftelijk beroep aantekenen. Voor werkgevers en ondernemingsraden is de regelgeving rond de OR en haar bevoegdheden op pensioengebied niet altijd even duidelijk. De adviseurs van pensioen.com begeleiden dit proces daarom van begin tot eind. Onze werkwijze is gebaseerd op co-productie. We komen samen met (de pensioenadviseur van) de werkgever tot de beste oplossing voor alle partijen.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies ondernemingsraad (OR)

 • Begeleiden OR bij instemming over invoering of wijziging pensioen.
 • Check van de pensioenregeling.
 • Controle voorwaarden bij aanbod van een gewijzigde pensioenregeling.
 • Geschil over pensioen met de werkgever oplossen.
 • Collectieve waardeoverdracht (verstandig of niet).
 • Second opinion pensioenregeling.
 • Begeleiden van ondernemingsraden bij geschillen. 

Kosten voor pensioenadvies OR

Pensioendesk Groene Hart adviseert werknemers en ondernemingsraden alleen op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding. 

 

Zoekt u een samenwerking met Pensioendesk Groene Hart?